Bizkaiko hondakinen behatokia | Observatorio de residuos de Bizkaia

Zenbakietan

Zenbakietan

BEHATOKIAREN 2022KO TXOSTENA

EDUKIONTZIEN BILKETA 2022 ZENBAKIETAN

10.621
ORGANIKO TN.
San Mames bezalako 2.650 futbol zelai ordain ditzakegu.
20.672
ONTZI TN.
Ia 7 milioi litro erregai fosilen baliokidea aurrezten dugu urtebetean.
32.041
PAPER ETA KARTOI TN.
550.000 zuhaitz baino gehiago moztea saihesten da
4.393
BERRERABILTZEKO TN.
Laneratzeko 80 enplegu sortzen dira
28.190
BEIRAZKO TN.
21 milioi botila baino gehiago ekoizten dira, hau da, 10 urte baino gehiagoko txakolina ekoizten da Bizkaian.
296.914
GAINERAKO TN.
Zatiki horri egindako tratamenduekin, Bizkaian kontsumitzen den etxeko energiaren % 35 inguru sortzea lortzen dugu.

HELBURUAK BETETZEA ZENBAKIETAN

2020an helburuak betetzeari buruz planifikatutako eta egindako azken ebaluazioan, Bizkaiak sortutako hiri-hondakinen %86,2 baliatu zuen zebakietan, 2020rako Estatuko %60ko helburua baino askoz gehiago.

2010-2016 aldirako PIGRUB Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren eta Bizkaiko Hiri Hondakinak Prebenitzeko Planaren azken berrikuspenak agerian utzi zuen ia helburu guztiak bete zirela.


II. GRUB 2010-2016 ikasturtearen amaieran, Bizkaiak sortzen zituen hondakinen % 80,9 aprobetxatzen zuen, 2020rako Estatuan ezarritako % 60ko helburuaren oso gainetik.
Une horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak II. HBHPa 2020ra arte luzatzea proposatu zuen, ondoren EBko Ekonomia Zirkularraren paketean egin ziren aldaketen araberako hondakinen kudeaketaren plangintza egiteko. Orain 2030era arte lortu beharreko erronkak ezartzen dituzte. Eta 2022an, Bizkaiak Tokiko Lehia Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Bizkaiko Plan Integrala onartuko du (PIPGRB 2030).

2020an, II. GRUB Planaren luzapenarekin:


Garapen Iraunkorraren 2002-2020 Ingurumen Estrategia bete zen:
• Bizkaiak 536 kilo hiri-hondakin sortu zituen biztanleko eta urteko. Zabortegira eraman ziren hondakinen ehunekoa % 13,8koa izan zen, 2020rako ezarritako % 30eko helburua betez.

Estatuko araudia ere bete zen 2020rako helburuan:
• Balorizazio-tasa % 86,2koa izan zen, 2020rako ezarritako % 60aren oso gainetik.

II. GRUB Planak 2020rako ezarritako helburuak betetzea zenbakietan.

Azpimarratzekoa da berrerabiltzeko prebentzioari eta prestakuntzari dagokienez, lortu zela biztanleko eta eguneko 1,11 kilo etxeko hondakin sortzea (hori da zehazki 2020an sortu zen kopurua), merkataritza-hondakinak 220.000 tona baino gehiago ez izatea (2020an 153.341 tona) eta hiri-hondakinen sorrera 697.000 tona baino gehiago ez izatea (621.263 tona).


Era berean, hiri-hondakinak birziklatzeko helburua ere gainditu zen ( % 40ko tasa), eta % 49,7koa izan zen. Ez zen % 4ko konpostaje-tasara iritsi, % 2,4koa izan zen, eta gaur egun ere gora egiten jarraitzen du kopuru horretara iritsi arte.

HONDAKINEI BURUZKO DATUEN HISTORIKOA ZENBAKIETAN

Hemen, 2010. urteaz geroztik urteko Hondakinen Datuei buruz deskarga daitezkeen fitxategi guztiak aurkituko dituzu. Aurreko datuak ezagutu nahi badituzu, azken binetara jo dezakezu horiek kontsultatzeko. 

2021 Urtea

Hondakinen datuak 

2020 Urtea

Hondakinen datuak 

2019 Urtea

Hondakinen datuak 

2018 Urtea

Hondakinen datuak 

2017 Urtea

Hondakinen datuak 

2016 Urtea

Hondakinen datuak 

2015 Urtea

Hondakinen datuak 

2014 Urtea

Hondakinen datuak 

2013 Urtea

Hondakinen datuak 

2012 Urtea

Hondakinen datuak 

2011-2000 Urteak

Hondakinen datuak 

DATUAK DESKARGATU

Esteka honetan, Bizkaiko hiri-hondakinen edukiontzietan biltzeari buruzko datuak kontsulta daitezke Open Datan, hau da, modu librean, formatu berrerabilgarrietan eta erabilera-baldintzei dagokienez mugarik gabe.

Datuak udalerriaren eta gaikako bilketaren frakzio motaren arabera kontsultatu eta deskargatu ditzakezu: masako bilketa, papera-kartoia, beira, ontziak, berrerabilpenaren edukiontzia, biohondakina (5. FORS edukiontzian bereizitako bilketa-frakzio organikoa) eta hondakinak guztira.

Horrela, informazioa datu gordin gisa ere argitaratzen dugu, hau da, edozein iturritatik sortu, bildu edo lortzen diren datu originalak, interpretatu ez direnak. Formatu digital, estandarizatu eta irekietan eskaintzen da, ulertzeko eta kontsumitzeko aukera ematen duen egitura argiari jarraituz, eta horietan oinarrituta produktuak edo zerbitzuak sortzeko aukera ematen du.