Bizkaiko hondakinen behatokia | Observatorio de residuos de Bizkaia

Hondakinen edukiontzietako bilketa

BILTZEKO SISTEMAK

GAIKAKO BILKETA

Bizkaiko gaikako bilketa zatiki desberdinetarako kalean bertan dauden udal-edukiontzietan jasotakoak, garbiguneetan eta bilbogarbietan (garbigune garbiak) modu bereizian bildutakoak (garbigune finkoak eta mugikorrak) eta hondakinen edukiontzietako bilketa ez dutenek beste bilketa batzuek osatzen dute, hala nola merkataritza-sektoreko atez ateko bilketa pribatuek.

2022 URTEA

No Data Found

MASA BILKETA

Bizkaian, masa-bilketa honako hauek osatzen dute, batez ere: kaleko gainerako zatikiaren udal-edukiontziak, hainbat edukiontzik edo garbiguneetako eta bilbogarbiseko hondakinen nahasketak, edukiontzietan jaso gabeko beste hondakin batzuek, hala nola bideak eta hondartzak garbitzeak, edo sortzaile handiek (aireportuak, kirol-portuek, merkataritzaguneek eta abarrek) modu pribatuan bildutako merkataritza-hondakinek.

No Data Found

2012 ETA 2022 ARTEAN, GAIKAKO BILKETA NABARMEN HAZI DA, ETA MASAKO BILKETA, BERRIZ, MURRIZTU.

GAIKAKO BILKETA %48,47 DA DAGOENEKO, ETA MASAKO BILKETA GAINDITZEKO JOERA ARGIA DU.

No Data Found

HIRI-HONDAKINEN SAILKAPENA

Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko Legearen definizioen arabera, hiri-hondakinak bitan sailkatzen dira: 

ETXEKO HONDAKINAK

No Data Found

MERKATARITZAKO HONDAKINAK

ETXEKO HONDAKINAK

Bi motatako hondakinak ditu: 

Etxeetako hondakinak (RH)

Kategoria honetan sartzen dira etxeko jardueretan sortutako hondakinak, hala nola masako zaborra, hondakin organikoak, paper-kartoia, ontzi arinak, beira eta ontziak ez diren plastikoak eta metalak. 

Gainera, etxeetan sortutako beste hondakin batzuk ere sartzen dira, hala nola tamaina handiko hondakinak (tresna elektrikoak eta elektronikoak, altzariak, tresnak, etab.), etxeko hondakin arriskutsuak (pilak, bateriak eta metagailuak, fluoreszenteak, aerosolak eta pinturak, etab.) eta miszelaneoak (arropa, zura, sukaldeko olioa, jostailuak, etab.). 

Bestalde, kategoria honetan sartzen dira etxez etxeko eraikuntzako eta konponketako obra txikietako obra-hondakinak ere. 

Residuos por fracciones - hondakinen edukiontzietako bilketa
Residuos por fracciones - hondakinen edukiontzietako bilketa

Zerbitzu eta industrietako antzeko hondakinak (RSSI)

Definizioaren arabera, aurrekoen antzeko hondakinak dira, zerbitzuen sektorean eta industrietan sortutakoak. Kasu honetan, kategoria honen barruan sartzen dira masako zaborra, paper-kartoia, ontzi arinak eta beren jardueratik kanpo zerbitzu eta industrietan sortutako beira. Hau da, zerbitzu eta industria horietako langileen jarduera partikularretan sortutako hondakinak. Gainera, Legearen definizioak barne hartzen ditu bide publikoen, berdeguneen (udal parke eta lorategietako hondakin organikoak barne), jolasguneen eta hondartzen garbiketa-hondakinak, hildako etxeko animaliak eta abandonatutako ibilgailuak. 

Azkenik, kategoria honetan sartzen dira etxez etxeko eraikuntzako eta konponketako obra txikietako obra-hondakinak. Esaterako, bulegoetan edo merkataritzako edo ostalaritzako lokaletan egindako obretan sortutakoak, jarduera nagusiarekin zerikusirik ez dutelako. 

MERKATARITZAKO HONDAKINAK

Kategoria honen barruan sartzen dira merkataritzaren jarduerak berak eta gainerako zerbitzuen sektoreak (merkataritza, ostalaritza, bulegoak, etab.) sortutako hondakinak. 

UDAL EDUKIONTZIETAKO BILKETA

Esteka honetan, Bizkaiko udalerri bakoitzean bildutako zatiki bakoitzari buruzko informazio guztia kontsulta daiteke, modu arin eta elkarreragilean. Zatiki bakoitzean ratio eta bilakaera onenak dituzten 10 udalerriak ere erakusten dira.

 

Udalerrika konparatutako informazio guztia ere kontsulta daiteke, eskualdeari edo Bizkaiko batez bestekoari dagokionez, bai eta eskualdeka konparatutako informazioa ere.

1. ORGANIKOA

Partikularrek edukiontzi marroira (Etxeko hondakinak) botatzen duten etxeko hondakin organikoa da. Hau da: animalia- eta landare-jatorriko janari-hondarrak, lore-hondarrak, ogi- eta opil-hondarrak, sukaldeko papera, ahozapiak edo infusio-poltsatxoak, besteak beste. 

EDUKIONTZIA ESKURAGARRI DUTEN HERRITARREN EHUNEKOA HANDITU EGIN DA 2017AN % 80 IZATETIK 2022EAN IA % 98 IZATERA.

No Data Found

No Data Found

2. ONTZIAK

Kalean bertan edukiontzi horietan bildutako ontzi arinak dira. 

Bildutako ontzi arin guztiak Bizkaiko Zabor Berziklategiak (BZB) Zornotzan duen ontziak eta enbalajeak bereizteko eta sailkatzeko instalaziora doaz. 

ONTZI ARINEN HONDAKINETAN BILDUTAKOA %22 BAINO GEHIAGO HAZI DA AZKEN
5 URTEETAN

3. KARTOIZKO PAPERA

Partikularrek edukiontzi urdinetan utzitako paper-kartoia da. 

PAPERAREN ETA KARTOIAREN BILKETA PANDEMIAREN AURREKO MAILAK BERRESKURATZEKO BIDEAN DA.

No Data Found

No Data Found

4. BERRERABILTZEA

Partikularrek berrerabiltzeko edukiontzi zurietan utzitako objektuei dagokie (batez ere, ehungintzan eta oinetakoetan, jostailuetan eta beste batzuetan). 

BERRERABILTZE-
AN GAIKAKO BILKETA %5 BAINO GEHIAGO IGO DA 2017-2022 ALDIAN.

5. BEIRA

Edukiontzi berdeetan jarritako beira da, bai etxeetan (Etxeko Hondakinak), bai merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako establezimenduetan. 

BEIRA-HONDAKINAREN BILKETA SELEKTIBOA %15 INGURU HANDITU DA 2017-2022 ALDIAN.

No Data Found

No Data Found

6. TAMAINA HANDIKOAK

Tamaina handikotzat hartzen dira hiri-hondakin handi guztiak, beren neurriagatik kaleko udal-edukiontzietan jaso ezin direnak, eta udalerriek biltzen dituzte edukiontziaren barruan utzi gabe. Batez ere altzariak eta tresnak, lerro zurikoak (sukaldeko etxetresna elektrikoak) eta lerro marroi eta grisekoak (tresna elektrikoak eta elektronikoak). 

UDAL-JATORRIKO TAMAINA HANDIKO HONDAKINEN BILKETA %47 BAINO GEHIAGO IGO DA 2017-2022 ALDIAN.

7. ERREFUSA

Udal errefusa-edukiontzietan bildutako hondakinak dira (edukiontzi grisa edo berde iluna). Hau da, jatorrian bereizi ez diren masa-hondakinak dira. 

MASAKO BILKETA %9 MURRIZTU DA 2017-2022 ALDIAN.

No Data Found

Ezagutu orain edukiontzi bakoitzaren hondakinen tratamenduak