Bizkaiko hondakinen behatokia | Observatorio de residuos de Bizkaia

Hondakinen xedea

HONDAKINEN XEDEA

Hondakinen xedea banaketak bilakaera izan du azken urteotan, eta lehentasuna eman zaie balorizazio materialeko eragiketei (birziklatzea/berrerabiltzea eta konpostatzea), balorizazio energetikoko eragiketei (bigarrenik) eta zabortegiko deuseztapenekoei (azken baliabide gisa) baino. 

No Data Found

HONDAKINAREN TRATAMENDUAK

1. KONPOSTATZEA

Bereizita bildutako hondakin biodegradagarriak tratatzean datza, lurzoruaren ezaugarri fisikoak mantentzen edo hobetzen lagunduko duen produktu bat lortzeko, materia organikoa emanez (lorezaintza eta nekazaritza, baita paisajismoan eta obra zibilean ere). 

Bizkaian gaika bildutako biohondakin guztia konpostatzen da, bai edukiontzi organikoan jasotako etxeko hondakina, bai honako hauetatik datozen beste batzuk: 

Mercabilbao bezalako ekoizle handietan sortutako elikagai-hondarrak eta sukaldeak (Merkataritza-hondakinak). 

Garbigunetan eta Bilbogarbietan jasotako lorezaintzako hondakinak (Etxeko hondakinak), eta udalerriek sortutako parke eta lorategietako hondakinak. 

2022ko ekitaldian konpostajera joan den hondakin kopurua % 13 inguru handitu da aurreko ekitaldiaren aldean.

No Data Found

No Data Found

2. BIRZIKLATZEKO/ BERRERABILTZEKO GAIKAKO BILKETA

Udal-edukiontzietatik datorren etxeko gaikako bilketa guztia da (organikoa izan ezik), baita sortzaile handien hondakin komertzial selektiboak ere (adibidez, aireportua, udal-merkatuak, kirol-portuak, merkataritza-guneak, etab.). 

Merkataritzako beste hondakin batzuk ere hartzen dira kontuan, hala nola, merkataritza-lokaletan atez ate bildutako paper-kartoia, ostalaritza-sektorean atez ate bildutako beira, eta garbiguneetan eta bilbogarbietan bildutako paper-kartoia, edo beste batzuk, hala nola tamaina handikoak, etxeko arriskutsuak (adibidez, pilak, bateriak, aerosolak) edo miszelaneoak (adibidez, egurra, sukaldeko olioa), batez ere garbigunetan eta bilogunetan eta biltze pribatuetan bildutakoak. Azkenik, obra txikietako hondakinek eta obra-hondakinek osatzen dute atal hau. 

Birziklatzeko/berrerabiltzeko prestakuntza % 2 inguru handitu da 2021. urtearen aldean, eta 2022an Bizkaiko hiri- hondakinen xedea helmugaren ia %50 da.

3. BALORIZAZIO ENERGETIKOA

Birziklatu ezin diren hondakinak energia bihurtzean datza. Bizkaiaren kasuan, bere balorizazio energetikoko plantak elektrizitatea sortzen du, ohiko planta batek baino bi aldiz efizientzia handiagoarekin. 

Birziklatu edo berrerabili daitekeen materiala berreskuratu ondoren, TMBn (tratamendu mekaniko-biologikoa) aldez aurretik tratatu diren gainerako frakzioaren azpiproduktuen zati bat energetikoki balorizatzen da, bai eta TMBn tratatu ezin izan diren hondakin masen gehiegizko kopurua ere, haien ahalmen nominala gainditzeagatik. 

Balorizazio energetikoa hondakinen tratamendu osoaren %35,95 izan da 2022an, eta, horrela, hondakindegian ezabatzea saihestu da.

No Data Found

No Data Found

4. AURRETRATATUA EZABATZEA

Tratamendu mekaniko biologikoaren ondoren energetikoki baloratu ezin diren hondakinak zabortegian uzten dira. Beraz, material geldotuaren gordailua da.

Tratatu aurreko hondakinaren biltegia %18 inguru murriztu da 2021. urtearen aldean.

5. ISURKETA GORDINA

Bizkaian, hondakindegira bideratutako aldez aurreko tratamendurik gabeko hondakina ia nulua da, eta bideak eta hondartzak garbitzeko eragiketetatik eratorritako hondar-frakzioaren zati txiki batera mugatzen da, baita garbiguneetatik datorren errefusa ere, bere ezaugarriengatik ezin baitira bereizi birziklatzeko.

Azken urteetako beheranzko joeraz gain, 2022an eta bigarren urtez jarraian, Bizkaian edukiontzietan sortutako isurketa gordina zero izan da.

TRATAMENDU-PLANTAK

No Data Found

BIZKAIKO
KONPOSTEGIA

BIZKAIKO KONPOSTEGIAK ONGARRIAREN OSAGARRI GISA ERABIL DAITEKEEN KONPOSTA EKOIZTEN DU.

Bizkaiko Konpostegia Bizkaiko azpiegitura nagusia da, hiri-hondakinen frakzio organikoaren gaikako bilketatik eratorritako biohondakinak erabiliz konposta ekoizteko, bosgarren edukiontziaren, biltegi handien eta administrazioen, profesionalen eta partikularren lorezaintzatik eratorritakoen sistemaren bidez.

TRATAMIENTO MECÁNICO
BIOLÓGICO (TMB)

ARTIGAS EKOPARKEAN KOKATUA, 23.000 M2-KO INSTALAZIOA DA ETA URTEAN 180.000 TONA TRATATZEKO AHALMENA DU, BIZKAIKO HIRI- HONDAKINEN XEDEA.

Hiri-hondakin solidoak aurre-tratatzeko eta maneiu bereziko instalazioa da. Helburu nagusia birziklatzeko eta inertizatzeko materialak berreskuratzea da, eta, nolanahi ere, aldez aurretik tratatu gabeko hondakinik hondakindegira ez isurtzea.

Instalazio honetan egiten den prozesuak hiru urrats ditu: hondakinak jasotzea, tratamendu mekanikoa eta lehortzea edo heltzea.

ZABALGARBI

ZABALGARBIKO INSTALAZIOAK URTEAN 225.000 TONA HARTZEKO AHALMENA DU.

Instalazio honetan gauzatzen den prozesua hondakinen tratamenduan oinarritzen da, balorizazio energetikorako teknologia berritzaileak erabiliz. Horretarako, gasaren ziklo konbinatuko instalazioetako teknologia balorizazio energetikorako instalazioetara egokitzen da.

Planta hori, halaber, lankidetza publiko-pribatuaren adibide bat da, eta hainbat administraziok osatzen dute.

BESTE
HONDAKINEN XEDEA
BATZUK

ZENTRO ETA AZPIEGITURA HORIEK BIZKAIKO UDAL-JATORRIKO HONDAKINEN XEDEA BILTZEKO ETA TRATATZEKO EKOSISTEMA OSATZEN DUTEN ERAGILE GUZTIEN ADIBIDE DIRA.

Bizkaiko udal-jatorriko hondakinen kudeaketak eta tratamenduak hainbat azpiegitura eta tratamendu-zentro hartzen ditu barne, eta horien artean daude garbiguneen sarea, Berziklatu tratamendu-planta, Koopera Reusing Center edo ontzi arinak sailkatzeko Bizkaiko Zabor Berziklategia, besteak beste.

ARTIGASKO
ZABORTEGI KONTROLATUA

2.900.000 TONAKO POTENTZIALA DU.

Datozen urteetarako hondakina murrizteko aurreikuspenaren eta korronte jakin batzuk balorizazioarekin lotutako beste tratamendu mota batzuetara desbideratzearen bilakaera positiboaren ondorioz, ezabatzeko instalazio hau kontingentzia-azpiegitura bihurtzen ari da.

Hala, aurreikusitako egoerarik txarrenean bagaude ere, hau da, deuseztatzera bideratutako hondakinen bilakaerak aurreikusitakoaren arabera hobera egingo ez balu ere, tratatutako hiri-hondakinaren biltegiratze-ahalmena 25 urtetik gorakoa izan liteke.

Ezagutu gehiago Garbikerri buruz gure webgune ofizialean